MOL - ugotavljanje navzočnosti
MOL - glasovalni sistemi
Mestna občina Ljubljana - prikazovalnik

Izbran je bil po želji investitorja in se lahko uporabi poleg prikazovanja rezultatov tudi za druge multimedijske namene. Načeloma je prikazovalnik lahko poljubna izbira uporabnika.

Valid XHTML 1.0 Transitional